iPady + interaktivní panel

Využití ICT ve vzdělávání - iPady + interaktivní panel

Nabízíme vám řešení pro využití Šablon II (výzva MŠMT) - využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Máme pro vás připravené 3 balíčky. Předpokládaná použitá šablona je 64 hodin výuky v 64 týdnech.
 
Více informací o nás a o výzvě naleznete na našich stránkách zabývající se školstvím: https://skolstvi.24u.cz/dotace
 
Kontakt: Jan Jílek, jan.jilek@24u.cz, 734 498 690

Seřadit