Aktivní třída - iRobot

Modelové využití technologií na ZŠ a víceletých gymnáziích
 
Témata ukázkových lekcí pro relevantní období jsou pouze orientační a lze za ně dosadit jakékoli jiné téma nebo obsah. 

Digitální výukové pomůcky zde obvykle slouží jako průvodce učební látkou. Jednotlivé uvedené technologie tvoří ucelený systém pokrývající požadavky na rozvoj digitálních kompetencí a výuku nové informatiky během celé školní docházky.

V tabulce jsou barevně zvýrazněna období, pro která se konkrétní systém hodí nejvíce, a ukázková témata lekcí.